Her er den ny Mi­cha­el Kam­ber

BT - - NYHEDER -

VINDEREN Jen­sen, der har skå­ret hårdt i ulands­bi­stan­den og svig­tet kvin­der­ne i den tred­je ver­den.

Ras­mus Nordq­vist gik si­ne helt eg­ne veg­ne ve­je med en no­get an­der­le­des tolk­ning af nyheds­be­gre­bet, da han kå­re­de Met­te Gjer­skov til lan­dets na­e­ste stats­mi­ni­ster.

Men det blev Jan E. Jør­gen­sen, der løb med for­si­den.

»Me­di­er­ne skri­ver al­tid om det, der ik­ke fun­ge­rer, og sja­el­dent om de go­de ting. Så jeg har skre­vet om af­ta­len med Tyr­ki­et. Den vir­ker,« sag­de han.

Hvor har du tal­le­ne fra, vil­le che­fre­dak­tø­ren vi­de.

»Dem har jeg fra In­ger Støj­berg,« kom det promp­te fra repor­te­ren.

»Så må vi vel tro dig,« sva­re­de Olav Skaa­ning An­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.