Kul­tur Festi­val­mil­li­o­ner

BT - - NYHEDER -

Smuk­fest

Hvor og hvor­når: Bø­ge­sko­ven, Skan­der­borg 3.-7. au­gust. Tals­per­son: Poul Mar­tin Bon­de. Bud­get: 38 mio. kr. »Nav­ne som Ky­go og Axwell x In­gros­so i den elek­tro­ni­ske en­de. Så er der Sia, som kun gi­ver me­get få kon­cer­ter på den tur­né, hun er på nu. Og så er Ri­han­na og Sting selv­føl­ge­lig sto­re nav­ne. Vi luk­ker med en TV-2-spe­ci­al­kon­cert, hvor de har man­ge ga­e­ster med. Det skal nok bli­ve fan­ta­stisk.« »Det er her, vo­res Li­vecamp for­ment­lig kan no­get med nye nav­ne. Og så er der bal­kan­mu­sik med Du­bioza fra Bos­ni­en, som må­ske kan no­get og la­ve en or­dent­lig dan­se­fest.«

før­ste gang på dansk jord. Han er en af de kunst­ne­re, som al­drig har spil­let i Dan­mark. Og for man­ge i 20er­ne og 30er­ne er han en af de helt sto­re.«

»Jeg vil­le rig­tig ger­ne se Arca­de Fi­re og Bru­ce Springs­te­en i sko­ven på den helt sa­er­li­ge sce­ne, vi har. Det vil­le va­e­re stort med Springs­te­en.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.