VW sa­el­ger trods snyd

BT - - NYHEDER -

Eu­ro­pas bi­li­ster har få­et tid til at sun­de sig oven­på di­e­sel-ga­te – skan­da­len, som har ko­stet fle­re mar­kan­te VW-di­rek­tø­rer de­res job, ef­ter at det vi­ste sig, at man i åre­vis be­vidst hav­de snydt myn­dig­he­der og for­bru­ge­re med om­fan­get af di­e­sel-emis­sion fra per­son­bi­ler. Det har kun­der­ne åben­bart glemt. Det vi­ser sig end­da, at de har sun­det sig så me­get, at de i høj grad sta­dig kø­ber VW, som su­ve­ra­ent er det mest solg­te bil­ma­er­ke i Eu­ro­pa ind­til vi­de­re i 2016. 434.867 bi­ler solg­te VW i før­ste kvar­tal af året i he­le Eu­ro­pa. Opel lig­ger med un­der 300.000 solg­te bi­ler på an­den­plad­sen, med Re­nault og Peu­geot li­ge ef­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.