Se­erta­ev til Top Gear

BT - - NYHEDER -

Se­er­ne gi­der ik­ke den nye Top Gear-va­ert Chris Evans (fo­to). Det er me­re el­ler min­dre dom­men, ef­ter at de før­ste tre af­snit af ver­dens mest po­pu­la­e­re tv-show er lø­bet over ska­er­men. Fak­tisk har se­er­tal­le­ne va­e­ret de na­est­la­ve­ste no­gen­sin­de, kun un­der­gå­et af et af­snit i 2002. Og­så de so­ci­a­le me­di­er har va­e­ret på nak­ken af ho­ved­va­er­ten Chris Evans, som be­skyl­des for at va­e­re lidt for højtrå­ben­de – i sig selv en be­drift, når man føl­ger ef­ter le­gen­da­ri­ske Je­re­my Clark­son. Der­for har BBC nu al­le­re­de ta­get kon­se­kven­sen af det og gi­vet Chris Evans min­dre tv-tid til for­del for Matt LeBlanc – den tid­li­ge­re Ven­ner-stjer­ne. Lidt af en bet for Chris Evans, som el­lers får 125.000 pund – ca. 1.175.000 kr. – pr. af­snit.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.