Ben­zin el­ler di­e­sel – hvad skal man va­el­ge?

BT - - NYHEDER -

FORBRUG Sko­da Octavia, Opel Astra og Nis­san Qas­hqai. Fa­el­les for al­le seks bi­ler er, at de bli­ver pri­ste­stet i bå­de en ben­zin- og di­e­sel-ud­ga­ve, og i al­le til­fa­el­de, med und­ta­gel­se af Sko­da Octavia, ga­el­der det, at di­e­sel­bi­len er dy­re­re i ind­køb. Det er der in­tet us­a­ed­van­ligt ved. Se­vi­ce, for­sik­ring, af­gift »Anskaf­fel­ses­om­kost­nin­gen vil ty­pisk va­e­re hø­je­re ved en di­e­sel­bil end en ben­zin­bil. Til gen­ga­eld er di­ne om­kost­nin­ger be­ty­de­ligt la­ve­re, hvil­ket ef­ter man­ge kør­te km vil gø­re en di­e­sel­bil til den bed­ste øko­no­mi­ske løs­ning,« fast­slår Kri­sti­an Pitz­ner-Jør­gen­sen, der er di­rek­tør

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.