Eks­pe­di­tions-bus­sen

BT - - NYHEDER -

PREMIERE Land Cru­i­ser fast. Den har Mul­ti Ter­rain Se­lect (MTS), hvor bi­len selv til­pas­ser af­fjed­ring, mo­tor, gear­kas­se og aks­ler ef­ter un­der­la­get. Den har og­så Crawl Con­trol, som er en slags off-ro­ad-fart­pi­lot, der gør det mu­ligt at indstil­le ha­stig­he­den fra gå-tem­po til lun­te-tem­po, så bi­len selv pas­ser spe­e­der og brem­ser.

Den sto­re, tun­ge Land Cru­i­ser er til gen­ga­eld ik­ke spe­ci­elt kom­pe­tent på lan­de­ve­je­ne. Un­der­vog­nen er som en hop­pe­borg med for lidt luft i – blød, og al­li­ge­vel hop­pen­de. Når det går li­ge ud, er un­der­vog­nen kom­forta­bel, men ved stør­re uja­evn­he­der for­plan­ter de sig al­le til ka­bi­nen, og glem alt om at kø­re om hjør­ner, for Land Cru­i­ser kra­en­ger som en op­ti­mi­stjol­le i kuling. Men og­så ved små ma­nøv­rer, som en pa­ral­lel­par­ke­ring, fø­les Land Cru­i­ser tung, og det er med til at ska­be et ind­tryk af en gam­mel­dags bil.

Har du brug for en eks­pe­di­tions­bus, der kan kø­re her­fra til Ma­rok­ko og til­ba­ge uden pro­ble­mer, så er Land Cru­i­ser det sik­re valg, men hvis du of­te­re hen­ter børn i bør­ne­ha­ven, så bør du over­ve­je en af kon­kur­ren­ter­ne – de er al­le me­re mo­der­ne og vel­kø­ren­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.