I må­l­kon­gens fod­spor

BT - - SPORTEN -

hans kli­ent er trå­dt et skridt op ad kar­ri­e­re­sti­gen. Et spa­en­den­de valg

»Jeg er helt ue­nig. Jeg me­ner ik­ke, at Fey­eno­ord er et styk­ke va­ek fra top­hol­de­ne. Fey­eno­ord er en ka­em­pe­stor klub med 49.000 til­sku­e­re til al­le hjem­me­kam­pe og en helt unik hi­sto­rie. Fey­eno­ord vandt po­ka­len i år og blev num­mer tre i liga­en. De har spil­let et godt hold sam­men og med Ni­co­lai i fol­den som an­gri­ber, er jeg over­be­vist om, at de spil­ler med om mester­ska­bet na­e­ste år. AEres­di­vi­sio­nen er en me­get sta­erk liga med di­rek­te kva­li­fi­ka­tion til Cham­pions Le­agu­es grup­pe­spil og god fodbold, der pas­ser en tek­nisk helt sublim spil­ler som Ni­co­lai rig­tig godt,« si­ger Mik­kel Nis­sen til BT.

Han forta­el­ler vi­de­re, at der var bred in­ter­es­se for Ni­co­lai Jør­gen­sen, blandt an­det fra den ita­li­en­ske Se­rie A. Al­li­ge­vel faldt val­get på Fey­eno­ord – med Jon Da­hl To­mas­son som bin­de­led. Den nu­va­e­ren­de lands­holdsas­si­stent spil­le­de syv sa­e­so­ner i Fey­eno­ord, hvor han score­de 91 mål i 205 kam­pe, vandt UEFA Cup’en i 2002 og mester­ska­bet i 1999.

»Van Bron­ck­horst, som jeg har spil­let sam­men med, rin­ge­de, in­den vi tog med lands­hol­det til Ja­pan for nog­le uger si­den. Der for­tal­te jeg om Ni­co­lai,« si­ger Jon Da­hl To­mas­son, der og­så var med til at rå­d­gi­ve Ni­co­lai Jør­gen­sen om skif­tet.

»Det er den klub i Hol­land med flest fans. Fedt sta­dion og en by, der bra­en­der for fodbold. Jeg sy­nes, det er et godt valg for Ni­co­lai,« si­ger han.

Fey­eno­ord-skif­tet bli­ver Jør­gen­sens an­det ud­land­se­ven­tyr. Fra 2010 til 2012 var han i Bay­er Le­ver­ku­sen, men blev un­der­vejs ud­le­jet til Kai­ser­slau­tern. Det er den klub i Hol­land med flest fans. Fedt sta­dion og en by, der bra­en­der for fodbold. Jeg sy­nes, det er et godt valg for Ni­co­lai Jon Da­hl To­mas­son LØR­DAG 18. JU­NI 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.