Van Gar­de­ren vandt flot so­lo­sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tejay Van Gar­de­ren (BMC) kør­te over mål­stre­gen i en­som ma­jesta­et på Schweiz Rundts dron­nin­ge­e­ta­pe fra Ar­bon til Söl­den. Der­med re­van­che­re­de ame­ri­ka­ne­ren sig oven på tors­da­gens ned­t­ur på sjet­te eta­pe, hvor han tab­te to mi­nut­ter til de an­dre fa­vo­rit­ter. BMC-ryt­te­ren an­greb i går fa­vo­rit­grup­pen med 4,5 ki­lo­me­ter til mål og slog hur­tigt et hul. Fran­ske War­ren Bar­gu­il (Gi­ant-Alpe­cin), der blev num­mer tre på eta­pen, over­tog fø­rer­trøj­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.