Hold dig på

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

’’

han i en re­gu­la­er so­lo-ulyk­ke tor­pe­de­re­de bar­ri­e­ren he­le to gan­ge. Det kan al­drig gø­res kø­re­klart igen.

Ke­vin Magnussen øde­lag­de sit i Mon­tre­al, hvor han ved tra­e­nin­gen kør­te så vold­somt galt, at han gik glip af kva­li­fi­ka­tio­nen.

Dan­ske­rens chas­sis er li­ge nu ved at bli­ve re­pa­re­ret på Re­nault-fa­brik­ken i En­sto­ne, men det for­ven­tes først klar til det kom­men­de løb i Østrig. Det kø­res om 14 da­ge, 3. juli.

De fran­ske team skul­le og­så va­e­re ved at byg­ge et nød­ven­digt fem­te chas­sis til den­ne sa­e­son. Men en fa­er­dig­gø­rel­se af det­te har la­en­ge­re ud­sig­ter. Det bli­ver hver­ken klar til Østrig, Sil­ver­sto­ne el­ler Un­garn,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.