DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det gik ik­ke helt som plan­lagt for Cri­sti­a­no Ro­nal­do og kom­pag­ni, da EM blev skudt i gang mod Island.

Selv om man hav­de et mas­sivt over­tag i spil og chan­cer, blev det kun til 1-1, men det har ik­ke få­et Od­dset-spil­ler­ne til at mi­ste tro­en på Portu­gal og Cri­sti­a­no Ro­nal­do.

Så­le­des er he­le 82 pro­cent af al­le ind­sat­ser sat på po­rtu­gi­sisk sejr, mens blot 10 pro­cent af dan­sker­ne tror på, at Østrig kan slå til­ba­ge ef­ter ne­der­la­get til Un­garn og vin­de kam­pen.

Men det er ik­ke kun Portu­gal som hold, at Od­dset-spil­ler­ne har blind til­lid til. Så­le­des er det mest spil­le­de spe­ci­al­spil, at Cri­sti­a­no Ro­nal­do sco­rer di­rek­te på fris­park til 10 gan­ge pen­ge­ne, mens han og­så er den mest spil­le­de som før­ste målsco­rer.

En­de­lig er der og­så mu­lig­hed for spil på cif­fer­tip, og her er det mest spil­le­de 2-1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.