3,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Beg­ge hold fik en over­ra­sken­de flot start på slut­run­den, og det kan åb­ne for en kamp, hvor beg­ge hold er gan­ske godt til­freds med uaf­gjort. Un­garn vil helt sik­kert godt sa­el­ge kam­pen for kryds, da man så stort set er vi­de­re til na­e­ste run­de, og Island er og­så i en si­tu­a­tion, hvor man le­ver gan­ske for­nuf­tigt med kryds, da Østrig trods alt ik­ke er no­gen vildt uover­kom­me­lig op­ga­ve i den sid­ste kamp. I for­vej­en er det to hold, der ik­ke er gla­de for selv at skul­le ska­be kam­pen, og det kan gi­ve en ro­det af­fa­e­re, hvor uaf­gjort vir­ker som det bed­ste spil.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.