1 ,78

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vir­ker til, at Cri­sti­a­no Ro­nal­do er en smu­le over­vur­de­ret af book­ma­ker­ne. Han sco­rer nem­lig ik­ke spe­ci­elt of­te for lands­hol­det – fak­tisk har han kun sco­ret i tre af de se­ne­ste 10 kam­pe i na­tio­nal­drag­ten, hvor den ene af dem var i nedsablin­gen af sva­ge Est­land. Han ta­ger selv­føl­ge­lig fris­park og straf­fes­park, men først­na­evn­te gør han ik­ke spe­ci­elt godt, og så er han no­get me­re men­ne­ske­lig, når han ik­ke har de sam­me med­spil­le­re som på klubhol­det. Selv­føl­ge­lig er han sta­dig en klas­se­spil­ler, men od­dset må va­e­re for højt på, at han ik­ke sco­rer i af­ten.

Od­dset er fun­det hos Cas­hpo­int

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.