2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bel­gi­en im­po­ne­re­de på in­gen må­de i pre­mi­e­ren mod Ita­li­en. Nok bra­end­te Ro­me­lu Lukaku en stor chan­ce, men som hel­hed vir­ke­de Bel­gi­en ik­ke som en en­hed og tab­te fuldt fortjent. Irer­ne blev bå­ret frem af nog­le me­get højlyd­te fans, som bak­ke­de hol­det op og le­ve­re­de en me­re end god­kendt pra­e­sta­tion imod sven­sker­ne i en kamp, man ret be­set hav­de fortjent at vin­de. Ir­land vin­der med ga­ran­ti lydsla­get på til­sku­er­plad­ser­ne, og selv om man ik­ke har de sam­me pro­fi­ler som Bel­gi­en, vir­ker man langt bed­re som hold. Fin va­er­di på X2.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.