UGENS APP

BT - - WEEKEND - Navn: In­fo: Pris:

Stay.com. Kra­e­ver An­droid. Gra­tis. Skal du på stor­by­fe­rie? Så down­lo­ad ap­pen Stay.com. Med den har du al­tid lo­ka­le eks­per­ter til at gu­i­de dig gen­nem stor­by­en – uan­set om din desti­na­tion hed­der Pa­ris, New York el­ler Kø­ben­havn. Ap­pen la­der lo­ka­le trend­set­ters fra al­ver­dens me­tro­po­ler vi­se dig vej til de­res ynd­lings­ste­der – bå­de bu­tik­ker, ca­fe­er, re­stau­ran­ter og hangouts. I Kø­ben­havn an­be­fa­ler bl.a. san­ge­ren Chri­stop­her at snup­pe en øl i so­len på Dron­ning Lou­i­ses Bro el­ler at gå på ka­ger­ov i ca­fe­en på Ny Carls­berg Glyp­to­tek. For­u­den gu­i­de har Stay.com ind­byg­get kort over al­ver­dens stor­by­er. Få me­re end 3.000 stor­bygu­i­de til fle­re end 30.000 lo­ka­li­te­ter i over 150 by­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.