Ca­ri­na Lund­bye

BT - - WEEKEND -

• Født 12.6.1982. • Op­vok­set i Rin­ge på Fyn. Bor i lands­by­en Sal­lin­ge ti ki­lo­me­ter vest for Rin­ge. • Mor til Mie-Mai Lund­bye Si­mon­sen, som hun har med af­dø­de ra­cer­kø­rer Al­lan Si­mon­sen. Dat­te­ren blev født 21. maj 2012. • Ud­dan­net tje­ner og sport­s­mas­sør. • Har dre­vet sport­s­mas­sa­ge­kli­nik i to år. I be­gyn­del­sen fra hjem­met i Sal­lin­ge. Men i ja­nu­ar i år åb­ne­de hun en kli­nik i Rin­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.