Tip til sommerlaesning

BT - - WEEKEND - ’Den blå dig­ters ko­ne’

Lo­ne Theils. Ud­kom­met 3. ju­ni 2016. 249,95 kr. Lo­ne Theils’ de­but ’Pi­ger­ne fra Eng­lands­bå­den’ ud­kom i 14 lan­de. Nu er hun til­ba­ge med an­det bind i se­ri­en om Nora Sand. En be­rømt iransk dig­ter duk­ker op i et dansk asyl­cen­ter. Han na­eg­ter at la­de sig in­ter­viewe af an­dre end Nora Sand, som han in­si­ste­rer på skal fin­de hans ko­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.