Fi­re myter om psy­ken:

BT - - WEEKEND -

Li­ge­som krop­pen he­ler sig selv ef­ter sår, he­ler psy­ken som ud­gangs­punkt og­så af sig selv. Når det ik­ke sker, f.eks. for men­nek­ser, der får di­ag­no­sen post trau­ma­tisk stress (PTSD) med flas­h­ba­cks, ma­re­ridt og angst, ty­der det på, at sår­he­lin­gen ik­ke har få­et de op­ti­ma­le be­tin­gel­ser. Det kan va­e­re, at man gen­nem gen­tag­ne grub­le­ri­er og sam­ta­ler el­ler for­søg på at un­der­tryk­ke tan­ker og fø­lel­ser har ’pil­let i sår­et’ så det ik­ke har få­et mu­lig­hed for at he­le. De op­ti­ma­le for­hold for selv­he­ling er at gi­ve tan­ker og fø­lel­ser luft – uden at bru­ge man­ge kra­ef­ter på dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.