God­gø­ren­de gys

BT - - WEEKEND -

Køb en kri­mi og støt et godt for­mål. Det er kon­cep­tet i ’Over gra­en­sen’, en kri­mi­novel­le­sam­ling, som nog­le af sva­er­va­eg­ter­ne in­den for den dan­ske kri­mi­lit­te­ra­tur, bl.a. Jus­si Ad­ler-Ol­sen, El­se­beth Eg­holm og Jes­per Ste­in, bi­dra­ger til. Over­skud­det går til Red Bar­nets ar­bej­de for sy­ri­ske flygt­nin­gebørn og de­res sko­le­gang. Po­li­ti­kens For­lag, 230 kr. We­e­kend - 18.06.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.