Fej­ret med he­le fa­mi­li­en i Ti­vo­li

BT - - NYHEDER -

FØDSELAR Li­se Nør­gaard, der al­le­re­de har over­gå­et gen­nem­snits­le­ve­al­de­ren for kvin­der med 16,5 år, var glad for at have fa­mi­li­en sam­let om­kring sig i Ti­vo­li. De ti ol­debørn »hav­de gla­e­det sig« til at fejre hen­de, for­tal­te ol­de­bar­net Ama­lie på 17 til BT’s ud­send­te. Det sam­me hav­de fød­sel­a­ren selv:

»Det er skønt at va­e­re sam­men med sin fa­mi­lie. Ta­enk, hvis man sad her helt ale­ne. Det vil­le da va­e­re trist,« sag­de Li­se Nør­gaard.

Tirs­dag d. 14. ju­ni fejre­de hun sin fød­sels­dag sam­men med børn og svi­ger­børn, men i dag var det så bør­ne­børn og ol­debørn, der var sam­let om­kring den fol­ke­ka­e­re jour­na­list, for­fat­ter og ma­nuskript­for­fat­ter til bl.a. tv-se­ri­en Ma­ta­dor.

»Jeg gla­e­der mig over at have så man­ge ol­debørn. Til na­e­ste år bli­ver én stu­dent, og i år blev én kon­fir­mand. Hver gang ser jeg ser dem, er en af dem vok­set mig over ho­ve­d­et,« sag­de Li­se Nør­gaard.

»Jeg tror ikke, de ta­en­ker så me­get over min al­der. De ser mig nok me­re som en ae­l­dre da­me,« sag­de hun.

Sel­ska­bet tal­te 16 men­ne­sker in­klu­si­ve Li­se Nør­gaard selv. Fa­mi­li­en har »så la­en­ge de kan hu­ske« fej­ret hen­des fød­sels­dag her. Fej­rin­gen af Li­se Nør­gaard stop­per dog ikke med lør­da­gens ar­ran­ge­ment. I dag søn­dag skal Ma­ta­dors mor fejres i ’Kors­ba­ek’ på Dy­re­havs­bak­ken. Men det er ikke na­er så stort som af­te­nen med fa­mi­li­en, for­kla­rer fød­sel­a­ren:

»Jeg skal ska­e­re en ka­ge for, men der (Dy­re­havs­bak­ken, kom­mer jeg jo så tit. Her er det no­get helt sa­er­ligt,« sag­de Li­se Nør­gaard om Grøf­ten.

Hen­des bar­ne­barn Cla­ra lod og­så BT vi­de, at hun var be­gej­stret for Ti­vo­li og ikke mindst for sin ol­de­mor:

»Hun er sød,« lød det uden tvivl i stem­men, da hun skul­le be­skri­ve det bed­ste ved Li­se Nør­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.