Kom­mu­ner­ne mod­ta­ger fa­er­re flygt­nin­ge end for­ven­tet

BT - - NYHEDER -

Der bli­ver nu ju­ste­ret på det an­tal flygt­nin­ge, som Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sen for­ven­ter, at kom­mu­ner­ne skal mod­ta­ge i lø­bet af 2016.

An­tal­let går fra 17.000 til et sted mel­lem 9500 til 13.500, skri­ver Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sen.

Der­med bli­ver tal­let sa­en­ket, ef­ter at det i de­cem­ber sid­ste år blev ha­e­vet fra 12.000 til 17.000. Og det er der fle­re for­skel­li­ge år­sa­ger til.

Blandt an­det sker det »på bag­grund af an­tal­let af asylan­sø­ge­re, der ind­til da­to er in­drejst i lan­det i år og an­tal flygt­nin­ge, der ind­til da­to er ble­vet bo­lig­pla­ce­ret i 2016«.

Det frem­går af hjem­mesi­den nyi­dan­mark.dk, der dri­ves i fa­el­les­skab af Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sen og Sty­rel­sen for In­ter­na­tio­nal Re­k­rut­te­ring og In­te­gra­tion. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.