Zi­kavirus kan tru

BT - - NYHEDER -

SÅ­DAN KUN­NE AEDES ALBOPICTUS SPREDE ZI­KAVIRUS Høj ri­si­ko ZIKAUDBRUD I VER­DEN OG LAN­DE MED RI­SI­KO FOR ET UD­BRUD Zikaudbrud

Ga­el­der må­ne­der­ne juli og au­gusti i Eu­ro­pa. • Ri­si­ko­vur­de­rin­gen af de eu­ro­pa­ei­ske lan­de er fo­re­ta­get ud fra en ra­ek­ke fak­to­rer. Her­un­der til­ste­de­va­e­rel­sen af aedes-myg, lan­dets kli­ma og dets for­bin­del­se med ud­brud­s­om­rå­der­ne. • Her vur­de­rer WHO, at der er ri­si­ko for, at ud­brud kan fo­re­kom­me Aedes albopictus • Det er myg af ae­des­fa­mi­li­en, som kan over­fø­re zi­kavirus­set. Un­der­ty­pen, som først spred­te epi­de­mi­en i Bra­si­li­en, hed­der aedes ae­gyp­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.