Po­li­ti­be­tjent dra­ebt af skud i Finland

BT - - NYHEDER -

En finsk po­li­ti­mand er ble­vet skudt og dra­ebt un­der tje­ne­ste nord for ho­ved­sta­den Hels­inki, og hans kol­le­ga er al­vor­ligt sår­et.

Og­så den mista­en­ke ger­nings­mand er dra­ebt.

Po­li­ti­fol­ke­ne var ble­vet sendt ud til en byg­ning i et skov­om­rå­de i Vi­ch­tis klok­ken 21 fre­dag af­ten, ef­ter at no­gen hav­de hørt, der blev skudt.

Fle­re pa­trul­je­bi­ler blev sendt til ste­det, og om­rå­det blev af­spa­er­ret. Cir­ka klok­ken 23 skal ger­nings­man­den have åb­net ild mod po­li­ti­et, som be­sva­re­de be­skyd­nin­gen.

Det er en sa­er­lig af­de­ling af det fin­ske kri­mi­nal­po­li­ti, som skal stå for den vi­de­re ud­red­ning af sa­gen. Det er sja­el­dent, at fin­ske po­li­ti­folk dra­e­bes un­der tje­ne­ste. Men i 2007 dø­de en be­tjent i kom­mu­nen Kel­viå.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.