Pi­ger fin­der død kvin­de på hav­nen i Thi­sted

BT - - NYHEDER -

En ae­l­dre kvin­de blev i går ef­ter­mid­dag fun­det død i vand­kan­ten på hav­nen i Thi­sted.

Det op­ly­ser Al­lan Riis, vagt­chef ved Midt­og Ve­stjyl­lands Po­li­ti.

Det var to un­ge pi­ger, der fandt kvin­den ved hav­nen klok­ken 12.45. Po­li­ti og red­nings­mand­skab for­søg­te for­ga­e­ves at red­de kvin­dens liv. Iføl­ge vagt­che­fen for­moder po­li­ti­et, at der lig­ger en ulyk­ke bag kvin­dens død. Po­li­ti­et be­der nu of­fent­lig­he­den om hja­elp, da man end­nu ikke ken­der kvin­dens iden­ti­tet. Hun me­nes at va­e­re mel­lem 70 og 80 år og be­skri­ves som 160 cen­ti­me­ter høj med kort og gråt hår.

Iføl­ge vagt­che­fen var hun iført grå jog­ging­buk­ser, sor­te jog­gings­ko og en sort dunjak­ke.

» Vi hå­ber, at der er no­gen, der sav­ner hen­de, så vi kan bli­ve klo­ge­re på, hvem hun er,« si­ger Al­lan Riis.

Kvin­den hav­de des­u­den en ring på ven­stre ring­fin­ger samt et sort la­e­de­rarm­bånd og søl­vur på ven­stre arm. I jak­ke­lom­men fandt po­li­ti­et og­så et nøg­le­bundt og en nøg­le­ring med tre bil­le­der af børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.