Sol­berg fra­rå­der bri­ter­ne norsk EU-mo­del

BT - - NYHEDER -

Nor­ge er fle­re gan­ge ble­vet frem­ha­e­vet som et for­bil­le­de af EU-mod­stan­de­re i Stor­bri­tan­ni­en for­ud for EU-fol­ke­af­stem­nin­gen tors­dag i na­e­ste uge.

Nu har den nor­ske stats­mi­ni­ster Er­na Sol­berg be­slut­tet sig for li­ge­frem at ad­va­re bri­ter­ne med at ko­pi­e­re den nor­ske mo­del.

»De vil ikke kun­ne li­de det. De vil ha­de det,« si­ger Sol­berg til det eu­ro­pa­ei­ske net­me­die Po­li­ti­co.

Sol­bergs ud­ta­lel­se er et til­ba­ge­slag for de bri­ti­ske EU-mod­stan­de­re, som har frem­vist Nor­ge som det per­fek­te ek­sem­pel på, hvor­dan en frem­tid uden for EU kun­ne bli­ve for Stor­bri­tan­ni­en.

Nor­ges be­folk­ning stem­te nej til et EU-med­lem­skab i 1994.

Le­de­ren af det bri­ti­ske uaf­ha­en­gig­heds­par­ti, Ni­gel Fa­ra­ge, og kampag­ne­le­de­ren for nej-si­den, Aa­ron Banks, har frem­ha­e­vet en ’norsk mo­del’ som et for­bil­le­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.