Hvem kan pas­se din fugl, gna­ver og il­der?

BT - - NYHEDER -

Li­ge­som i USA bli­ver det me­re og me­re po­pu­la­ert med ‘dy­re­sit­te­re’. Der fin­des hjem­mesi­der med til­bud fra pri­vat­per­so­ner, og der fin­des de­ci­de­re­de pen­sio­na­ter for pa­pe­gø­jer, skild­pad­der, kryb­dyr, il­de­re, små­fug­le og ka­ni­ner. Som med hunde ga­el­der det dog om at undersøge mu­lig­he­der­ne i god tid og be­sø­ge ste­det in­den, så du er sik­ker på, at det er et sted for dit ka­e­le­dyr. Dy­re­va­er­net f.eks. til­by­der fe­ri­e­pas­ning af kat­te og hunde, nog­le dy­re­hand­le­re til­by­der pas­ning til de min­dre dyr, og så fin­des der pri­vat­per­so­ner, som til­by­der pas­ning bå­de hjem­me hos dem selv og i dy­rets eget hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.