Er din hund eg­net til hun­de­pen­sion?

BT - - NYHEDER -

Nej Er den sund og rask? Me­di­cin og ting, der skal ad­mi­ni­stre­res, kan gø­re det sva­e­re­re at sen­de den på hun­de­pen­sion. Har den god spi­se­lyst? En småt­spi­sen­de hund, som na­er­mest har spi­se­va­e­gring ved den mind­ste smu­le stress, kan få en fa­el op­le­vel­se ved at kom­me på hun­de­pen­sion. Er den glad for frem­me­de men­ne­sker? Er den ge­ne­relt nys­ger­rig og fri­mo­dig? Jo fle­re kryds, du kan sa­et­te, de­sto bed­re eg­ner hund­en sig til pen­sion. Ge­ne­relt kan so­ci­a­le, ven­li­ge og imø­de­kom­men­de hunde(ra­cer) va­e­re me­re pen­sions­eg­ne­de, men det kom­mer me­get an på den en­kel­te hund. Der fin­des sto­re, små, eks­klu­si­ve og ra­ce­spe­ci­a­li­se­re­de pen­sio­ner. Un­der­søg for­skel­li­ge mu­lig­he­der i god tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.