O FOR KRA­EFT

BT - - NYHEDER -

Be­va­eg dig Fy­sisk ak­ti­vi­tet er med til at nedsa­et­te ri­si­ko­en for kra­eft. Så kom op af so­fa­en og få pul­sen op. Sund­heds­sty­rel­sen anbefaler, at du som vok­sen rø­rer dig mindst 30 mi­nut­ter om da­gen og får pul­sen op to gan­ge om ugen i 20 mi­nut­ter. Skru ned for al­ko­ho­len Hvis du vil fore­byg­ge kra­eft, bør du hol­de igen med al­ko­ho­len. Sund­heds­sty­rel­sen anbefaler, at du som mand ikke drik­ker me­re end 14 gen­stan­de om ugen, og som kvin­de ikke drik­ker me­re end syv gen­stan­de om ugen. Drop smø­ger­ne Ryg­ning øger ri­si­ko­en for man­ge kra­eft­ty­per – ikke kun lun­ge­kra­eft. I Dan­mark skyl­des en tred­je­del af samt­li­ge kra­eft­døds­fald ryg­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.