Livs­stils­fak­to­rer

Jeg drak 60 ba­je­re om da­gen og røg 60 smø­ger

BT - - NYHEDER -

Jan Sø­ren­sen 64 år Gre­ve Ef­ter­løn­ner, tidl. in­sti­tu­tions­le­der »Jeg røg me­get, da jeg var helt ung. Jeg drak 60 ba­je­re om da­gen og røg 60 smø­ger. Men i dag le­ver jeg så­dan set på en so­ber må­de sund­heds­ma­es­sigt og svøm­mer f.eks. hver dag. Me­re kan jeg ikke gø­re, for kra­eft kan jo kom­me af man­ge grun­de.« Rø­get min­dre end fem år Drik­ker højst to gen­stan­de om da­gen BMI mel­lem 18,5 og 27,5 Dyr­ker mo­tion

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.