UD MED SPROGET!

BT - - NYHEDER -

FEM SKAR­PE I en Vox­me­ter-må­ling vil hver tien­de dan­sker stem­me på par­ti­et Nye Bor­ger­li­ge, hvis det når at bli­ve op­stil­lings­be­ret­ti­get til na­e­ste valg. De ads­purg­te er spe­ci­fikt ble­vet spurgt om par­ti­et Nye Bor­ger­li­ge, og må­lin­gen er den før­ste af sin slags. For­mand Per­nil­le Ver­mund tror på, at det er re­a­li­stisk at kom­me i Fol­ke­tin­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.