CO2 kan om­dan­nes til kalk

BT - - NYHEDER -

En blan­ding af CO2 og vand kan ef­ter to år i Islands vulkan­ske un­der­grund re­a­ge­re med klip­pen og bli­ve til kalk. Det forta­el­ler et in­ter­na­tio­nalt for­sker­hold med dansk del­ta­gel­se. Be­reg­nin­ger hav­de el­lers vist, at pro­ces­sen, hvor­ved CO2 bli­ver til kalk, må­ske vil­le ta­ge 8-10 år. Det over­ra­sken­de hur­ti­ge re­sul­tat be­ty­der må­ske, at en del af CO2-ud­s­lip­pet kan depo­ne­res for­svar­ligt i un­der­grun­den, så det ikke bi­dra­ger til driv­hu­s­ef­fek­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.