VI­DEN­SKAB.DK Kan man snif­fe ka­ka­o­pul­ver?

BT - - NYHEDER -

Den bel­gi­ske cho­ko­la­de­ma­ger Do­mi­nique Per­soo­ne er ble­vet ver­den­skendt på at sa­el­ge små ka­ta­pul­ter, der kan sky­de kon­cen­tre­ret ka­kao di­rek­te op i na­e­sen. Den al­ter­na­ti­ve ka­ka­o­ny­del­se skal ef­ter si­gen­de gi­ve en stør­re fø­lel­se af vel­be­hag og end­da en kortva­rig rus. Og det kan må­ske skyl­des stof­fet theo­bro­min, der sti­mu­le­rer ner­ve­sy­ste­met og vir­ker af­slap­pen­de på krop­pens glat­te mus­k­ler, me­ner ke­mi­pro­fes­sor Karl An­ker Jør­gen­sen fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. »Theo­bro­min på­vir­ker og­så hjer­nen til at gi­ve en svag ny­del­ses­ef­fekt. Det er det­te sam­spil af ef­fek­ter af theo­bro­min som ‘ny­des’ ved at snif­fe ka­kao,« si­ger Karl An­ker Jør­gen­sen.

På Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet tviv­ler pro­fes­sor eme­ri­tus Ole Jan­nik Bjer­rum dog på stør­rel­sen af ka­kao-ki­ck­et - og­så selv­om man snif­fer ka­ka­o­pul­ve­ret i ste­det for at spi­se el­ler drik­ke det.

»Selv­om du prop­pe­de na­e­sen fuld, er der kun en lil­le over­fla­de, stof­fer­ne skal op­ta­ges fra. Der­for skal det va­e­re no­get ut­ro­lig kon­cen­tre­ret no­get, hvis det skul­le gi­ve en virk­ning. Det kan jeg ikke fo­re­stil­le mig, at ka­kao af­gi­ver,« si­ger Ole Jan­nik Bjer­rum.

Beg­ge for­ske­re fra­rå­der i det he­le ta­get, at man selv for­sø­ger sig med at snif­fe ka­ka­o­pul­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.