Fisk gen­ken­der an­sig­ter

BT - - NYHEDER -

Fisk kan hu­ske men­ne­skers an­sig­ter. Det vi­ser et nyt stu­die fra Uni­ver­si­ty of Ox­ford. I stu­di­et skul­le spyt­ten­de skyt­te­fisk ram­me bil­le­der af men­ne­ske­an­sig­ter på en com­pu­ter­ska­erm over de­res akva­rie. Og her spyt­te­de de på sam­me an­sigt i 81 pro­cent af til­fa­el­de­ne, når de først have la­ert an­sig­tet at ken­de. »Fi­sken spyt­ter na­tur­ligt på ting i sit mil­jø, og vi for­sta­er­ker den­ne na­tur­li­ge ad­fa­erd ved at fodre dem, hver gang de ram­mer det rig­ti­ge bil­le­de,« si­ger Cait Newport, der er zoo­log på Uni­ver­si­ty of Ox­ford.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.