Nort­hSi­de trom­let ned af Ig­gy Pop

BT - - KULTUR -

den­gang i spid­sen for or­ke­stret, der var med til at ind­spil­le 2015-al­bum­met ’Post Pop De­pres­sion’. Og­så kon­cer­ten i Falco­ner i be­gyn­del­sen af maj blev rost til sky­er­ne af an­mel­der­ne som af­te­nens kon­cert her på Nort­hSi­de. Pga. et sam­men­fald med Lukas Gra­hams kon­cert nå­e­de BT ikke at an­mel­de Ig­gy Pop, men fik dog set tre kvar­ter. Til gen­ga­eld fik BTs fo­to­graf Jens Nør­gaard Larsen skudt The Ig i en si­tu­a­tion, der si­ger me­re end ord. Laes ud­drag af Gaf­fas an­mel­del­se her på si­den.

Selv­om han kun har haft be­gra­en­set kom­merci­el suc­ces, bli­ver Ig­gy be­trag­tet som pun­kens gud­fa­der. Han var for­san­ger i The Stoo­ges, et ga­ra­gero­ck­band, som i slut­nin­gen af 1960er­ne og be­gyn­del­sen af 1970er­ne hav­de stor ind­fly­del­se på ud­vik­lin­gen af punk og heavy me­tal. Ef­ter ti­den med The Stoo­ges har Ig­gy Pop haft va­ri­e­ren­de suc­ces. Hans bedst kend­te san­ge er ’Lust for Li­fe’, ’I’m Bored’, ’Re­al Wild Child, ’Can­dy’ og ’The Pas­sen­ger’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.