Lyng­vild til De Kon­ser­va­ti­ve

BT - - TV/RADIO -

Ven­stres in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg og Dansk Fol­ke­par­tis for­mand for Fol­ke­tin­get Pia Kja­ers­gaard var beg­ge med som ga­e­ster, da mo­de­eks­per­ten Jim Lyng­vild for få uger si­den åb­ne­de et tem­pel til aere for de nor­di­ske gu­der. Men de to kvin­der må se langt ef­ter ven­nens po­li­ti­ske gun­st. Un­der fol­ke­mø­det på Born­holm har han i ste­det meldt sig ind hos De Kon­ser­va­ti­ve. Tid­li­ge­re stem­te han på Dansk Fol­ke­par­ti, men han har alt­så nu meldt sig un­der fa­ner­ne hos Sø­ren Pa­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.