Bent FALBERT

BT - - SONDAG -

Beskriv dig selv med fem ord: Hvil­ken ho­ved­rol­le i film, kan du bedst iden­ti­fi­ce­re dig med? Hvad sy­nes du er ir­ri­te­ren­de ved dig selv? Hvad er du god til? Ek­strablads­folk har jo al­tid gjort grin med BT – og om­vendt. Hvad er det mest tå­be­li­ge ved avi­sen BT? Og hvad er det bed­ste ved BT? Hvis du skul­le bo i et an­det land end Dan­mark, hvor skul­le det så va­e­re? 69, for­hen­va­e­ren­de re­dak­tør for Ek­stra Bla­det

Utå­l­mo­dig, hu­mo­ri­stisk, velskri­ven­de, glad og bil­gal Den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler Walt­her Mat­t­hau i fil­men Front Pa­ge fra 1974 – på dansk ’Ryd for­si­den’ - om en re­dak­tør på en tabloi­da­vis. At jeg er di­stra­et. Til at se hi­sto­ri­en i en sam­men­ha­eng. BTs evin­de­li­ge slan­ke­ku­re Vej­r­ud­sig­ten. Syd­frank­rig, hvor jeg al­le­re­de bor del­vis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.