Ger la­e­kre på gril­len

BT - - SONDAG -

MANG­LER DU IN­SPIRA­TION I KØKKENET?

Find al­le op­skrif­ter­ne fra BTs Madskole i BT PLUS bt.dk/plus/ma­dog­vin

Pensl grønt­sa­ger med olie el­ler ma­ri­na­de og kry­dr med salt og pe­ber, når du gril­ler dem.

Skal kun lig­ge i kort tid på gril­len. El­lers mi­ster de de­res sprød­hed og bli­ver slat­ne. Rul evt. as­p­ar­ges ind i en ski­ve ba­con og grill dem, til ba­co­nen er sprød.

Ska­er i tyk­ke ski­ver, ca. 2-3 cm, el­lers bli­ver de hur­tigt for blø­de. Grill dem kortva­rigt, til de har flot­te grill­stri­ber uden at bli­ve sor­te.

Kan bå­de gril­les he­le el­ler skå­ret ud i sto­re styk­ker. Vend dem of­te, så de ikke bli­ver sor­te.

Grill de små dan­ske gu­le­rød­der he­le, el­ler ska­er dem ud i min­dre sta­en­ger og grill dem et par mi­nut­ter på hver si­de, så de sta­dig har bid.

Ska­er blom­kåls­ho­ve­det i sto­re, run­de ski­ver, så de lig­ner ’bøf­fer’. Grill dem let, så de får flot­te grill­stri­ber, men sta­dig er sprø­de.

La­eg små for­årsløg he­le på gril­len el­ler halver stør­re løg på langs. Grill dem, til de er blø­de in­de­ni, så den skar­pe smag for­svin­der. Der er man­ge må­der at gril­le ma­jskol­ber på. 1. La­eg kol­ber med bla­de på i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.