MIT FOTOALBUM

BT - - SONDAG -

Bent Falbert (født 22. marts 1947 i Kø­ben­havn) er en jour­na­list, der fra 1988 til 2010 var ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør på Ek­stra Bla­det. Ef­ter at have for­ladt che­fre­dak­tør­po­sten, skri­ver han ’Fal­berts Ga­be­stok’ og ’De gam­le, vris­ne ma­end’ på bag­si­den af bla­det. Ef­ter stu­den­terek­sa­men la­e­ste Falbert ju­ra, men skif­te­de til jour­na­li­stik­ken og blev i 1967 elev på Dag­bla­det Ring­s­ted. Si­den 1971 har han va­e­ret an­sat ved Ek­stra Bla­det, først som po­li­tisk repor­ter, se­ne­re som le­der­skri­bent (fra 1973), som kul­tur­re­dak­tør (1980-1982) og po­li­tisk re­dak­tør og an­svar­lig for le­der­si­den i avi­sen (1982-1985). I 1985 blev han po­li­tisk-øko­no­misk che­fre­dak­tør, og i 1988 blev han avi­sens ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør. Hans stil­ling som ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør va­re­de frem til 31. marts 2010, hvor den da­va­e­ren­de le­den­de che­fre­dak­tør Poul Mad­sen tog over. Fik Pe­ter Brixtof­te ind i po­li­tik

1.

En morak­ker på ek­stra bla­det

2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.