UGENS BREV

BT - - SONDAG -

brev­kas­ser bt.dk/ at va­e­re ’hen­de den an­den’, el­ler om du den­ne gang vil vi­se ham, at du har saft og kraft nok til at mod­stå ham og be­de ham tra­ef­fe en be­slut­ning. Jeg skal nem­lig si­ge dig, at det bli­ver ikke let­te­re, jo la­en­ge­re I tra­ek­ker den. Og spørgs­må­let er i sid­ste en­de, om du har respekt for ham, hvis han fort­sa­et­ter sit dob­belt­spil. Du be­hø­ver ikke at gi­ve ham den kol­de skul­der, men du skal la­de ham vi­de, at du ag­ter at rå­flir­te med al­le an­dre og i øv­rigt ikke ta­ger hans kom­pli­men­ter og sø­de ord for go­de va­rer, før han man­der sig op til at tra­ef­fe et valg. Jeg for­nem­mer ikke, at der er børn in­vol­ve­ret, så hvor sva­ert kan det va­e­re for ham at kom­me ud af for­hol­det? Bøv­let ja. Men ikke håb­løst at vik­le sig ud af. Så på dit spørgsmål: Skal jeg gå vi­de­re med mit liv? Vil jeg sva­re JA! Det skal du. Og li­ge nu er det ikke sam-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.