Frem­ti­den ef­ter Zla­tan …

BT - - SPORTEN -

Zla­tan ef­ter­la­der et landshold, som må gø­re no­get helt nyt, og jeg tror, det er en god ting. Sve­ri­ge har en god ge­ne­ra­tion, der kom­mer ne­de­fra. Den ge­ne­ra­tion, der sid­ste år vandt U21-EM. De spil­le­re har en sta­erk men­ta­li­tet, og de skal slip­pes løs. Erik Ham­rén har mak­si­me­ret Zla­tans rol­le på lands­hol­det, men pro­ble­met er, at det er gå­et ud over al­le de an­dre spil­le­re. På sigt kan Sve­ri­ge for­sta­er­ke sig ved at have et sta­er­ke­re hold, i ste­det for at det he­le er bun­det på én spil­ler, som ikke kan va­e­re fan­ta­stisk hver gang. Lyk­kes det, kan vi få et sta­er­ke­re landshold end det, vi har nu.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.