Ska­de sen­der Ro­si­cky ud af EM

BT - - SPORTEN -

To­mas Ro­si­cky, der er Tjek­ki­ets an­fø­rer, har på­dra­get sig en lårska­de, som hol­der ham va­ek fra vi­de­re spil ved EM.

Det be­kra­ef­te­de den tjek­ki­ske la­e­ge­stab i går og fastslog, han vil va­e­re ude i tre-seks uger.

Ro­si­cky blev ska­det i slut­mi­nut­ter­ne un­der fre­da­gens 2-2-kamp mod Kro­a­tien, og han spil­le­de kam­pen fa­er­dig, da tjek­ker­ne hav­de brugt al­le tre ud­skift­nin­ger.

Tjek­ki­et har et po­int ef­ter de før­ste to kam­pe og skal bru­ge en sejr i den sid­ste grup­pe­kamp mod Tyr­ki­et for at be­va­re mu­lig­he­den for at gå vi­de­re.

Selv om 35-åri­ge Ro­si­cky ikke kom­mer til at spil­le me­re ved EM, bli­ver Ar­se­nal-stjer­nen i Frank­rig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.