DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Frank­rig har va­e­ret hol­det, de an­dre skul­le slå for at vin­de guld. Så­dan har book­ma­ker­nes vur­de­ring va­e­ret bå­de før EM og ef­ter fransk­ma­en­de­nes før­ste to kam­pe. Men det er det ikke la­en­ge­re.

Ef­ter Spa­ni­ens sik­re sejr over Tyr­ki­et er de for­sva­ren­de me­stre nem­lig for før­ste gang ble­vet guld­fa­vo­rit­ter af book­ma­ker­ne. Så­le­des står Spa­ni­en nu i od­ds 4,50 på den sto­re spil­lebørs Bet­fair, mens Frank­rig er op­pe i fem gan­ge pen­ge­ne og Tys­kland i od­ds 5,80.

Den vur­de­ring er book­ma­ker­ne helt eni­ge i, hvis vi ser bort fra Dan­ske Spil, der i skri­ven­de stund har sat Spa­ni­en og Frank­rig helt li­ge – beg­ge i od­ds 4,50.

Som de na­er­me­ste for­føl­ge­re til de tre sto­re fa­vo­rit­ter har book­ma­ker­ne Eng­land og Ita­li­en. Sidst­na­evn­te er ne­de i 10 gan­ge pen­ge­ne hos book­ma­ker­ne de fle­ste ste­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.