2 ,02

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For beg­ge hold ga­el­der det, at kun sejr kan bru­ges, hvis man ikke skal va­e­re fa­er­dig ved EM, og så skul­le man tro, at det vil­le bli­ve en åben slag­ud­veks­ling fra be­gyn­del­sen. Det sker dog tit i den ty­pe kam­pe, at hol­de­ne la­eg­ger nervøst ud og med frygt for at få et mål imod, der vil be­gra­ve hå­bet og så først når man når lidt i an­den hal­veg får en kamp, der vil åb­ne sig. I for­vej­en er det to hold, som ikke har me­get at by­de på of­fen­sivt – beg­ge Ru­ma­e­ni­ens mål har va­e­ret på straf­fes­park – så det me­re end lig­ner en nervøs åb­ning på den­ne kamp. Spil kryds ved pau­sen.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.