3,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Top­brag i grup­pen med et op­lagt ud­fald. Sa­gen er nem­lig den, at beg­ge hold le­ver for­trin­ligt med uaf­gjort. Schweiz vil så va­e­re sik­re på an­den­plad­sen og der­med en ot­ten­dels­fi­na­le mod for­ment­lig Po­len, mens Frank­rig blot skal bru­ge uaf­gjort for at sik­re sig pul­je­sej­ren. I for­vej­en har Frank­rig ikke va­e­ret over­be­vi­sen­de i to før­ste kam­pe, hvor man i beg­ge til­fa­el­de skul­le hen til kam­pens al­ler­sid­ste mi­nut­ter, før man fik he­vet sej­ren hjem, og Schweiz er et bed­re hold end bå­de Rumaenien og Albanien. Så fin va­er­di i en lo­gisk po­int­de­ling i det­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.