1,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Skeid har am­bi­tio­ner om op­ryk­ning og har blandt an­det an­sat den tid­li­ge­re top­tra­e­ner Tom Nord­lie. Man har spil­let godt og lig­ger med i top­pen, og for­men er og­så fin med to sej­re på stri­be. Man skal der­for have en god chan­ce for en ny sejr her. Senja er spå­et til at få det sva­ert i den­ne sa­e­son, og man har da hel­ler ikke kla­ret sig alt for godt, når man mø­der top­hol­de­ne i ra­ek­ken. Så­le­des har man tabt til de tre an­dre hold i top fi­re, og i sid­ste sa­e­son vandt Skeid da og­så beg­ge ind­byr­des op­gør. Der­for kan man godt for­sva­re at spil­le pen­ge på en Skeid-sejr.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.