DAN­MARKS FØR­STE RUMMAND

BT - - NYHEDER -

An­dreas Mo­gen­sen er født den 2. novem­ber 1976. Ef­ter en in­ter­na­tio­nal stu­den­terek­sa­men i 1995 ved Co­pen­ha­gen In­ter­na­tio­nal School, flyt­te­de han til Lon­don, I Eng­land la­e­ste han til ae­ro­nau­tisk in­ge­ni­ør på Im­pe­ri­al Col­le­ge og her fik han en kan­di­dat­grad i 1999. Se­ne­re flyt­te­de han til USA, hvor An­dreas Mo­gen­sen fik en ph.d.-grad ved Uni­ver­si­ty of Te­xas i Austin, Te­xas. Han for­ske­de blandt an­det i sty­ring af rum­far­tø­jer un­der ind­flyv­ning i at­mos­fa­e­ren samt ned­flyv­ning og lan­ding. Ef­ter job på bo­re­p­lat­for­me og hos vind­møl­le­virk­som­he­den Vest­as søg­te han ind som astro­nat hos Den Eu­ro­pa­ei­ske Ru­mor­ga­ni­sa­tion ESA. Den 20. maj 2009 blev han sam­men med seks an­dre pra­e­sen­te­ret som en del af det eu­ro­pa­ei­ske astro­naut­kor­ps. De seks blev ud­valgt blandt 8.413 an­sø­ge­re. Den 2. sep­tem­ber 2015 blev han den før­ste dan­sker i rum­met. Rum­far­tø­jet let­te­de kl. 6:37 dansk tid fra Ka­sak­h­stan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.