PLADDERHUMANISME

BT - - DEBAT - Ben­ny Kurt An­der­sen Kom­men­tar på bt.dk/le­der

Den kon­flikt­sky, blåø­je­de og kul­tur­rø­de po­li­ti­ske kor­rek­t­hed ly­ser med flam­meskrift ud af BTs op­la­eg. Sig dog tin­ge­ne, som de er, og som for­bry­de­ren selv ud­tal­te: Hans drab blev fo­re­ta­get i is­lams hel­li­ge navn. Den eli­ta­e­re, jour­na­li­sti­ske, kul­tu­rel­le og po­li­ti­ske pladderhumanisme har igen vist sit søl­le, for­tien­de an­sigt, og desva­er­re og­så igen hos BT. Hvor­når får vi le­de­re, der tør si­ge tin­ge­ne ved de­res ret­te navn? Øn­sker Dan­mark og Ve­sten ba­re sin egen ud­s­let­tel­se i en frem­med re­li­gions navn? Der er brug for nye og an­der­le­des ta­en­ken­de, na­tio­nalt ori­en­te­re­de sta­er­ke kra­ef­ter i sam­fun­dets le­den­de og trend­før­en­de funk­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.