BTs le­der tirs­dag: ’Ha­det mod fri­sin­det’

BT - - DEBAT - laes he­le le­de­ren på bt.dk/le­der

Nat­ten til søn­dag gik ger­nings­man­den til mas­sa­kren i Or­lan­do i USA, Omar Ma­te­en, amok på ho­mo-nat­klub­ben Pul­se. Da po­li­ti­et en­de­lig tra­eng­te ind i klub­ben og dra­eb­te mor­de­ren, var 49 uskyl­di­ge kold­blo­digt ble­vet skudt ned og 53 al­vor­ligt sår­et. Mas­se­sky­de­ri­et be­skri­ves som det va­er­ste i USAs hi­sto­rie. (...) For­mør­ke­de kra­ef­ter, hvad en­ten de er sam­let i en ek­strem re­li­gi­øs grup­pe som fa­na­ti­ker­ne i IS el­ler re­pra­e­sen­te­ret af en­kelt­per­so­ner, ser ud til at op­fat­te hu­mor, sa­ti­re og fri­sind som no­get af det mest pro­vo­ke­ren­de. Det bed­ste mod­svar til den mid­delal­der­li­ge vold og det mør­ke had er at sør­ge for, at fri­sin­det fort­sa­et­ter og spre­der sig.

FOTO: JOE RAEDLE/ DAN HIMBRECHTS/GETTY IMAGES/AFP/EPA

49 men­ne­sker blev dra­ebt og 53 sår­et, da den 29-åri­ge Omar Ma­te­en an­greb en ho­mo­nat­klub i Or­lan­do.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.