Er DF imod de­mo­kra­ti?

BT - - DEBAT - EU­RO­PA-PARLAMENTET Mar­gre­te Auken, MEP (SF)

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt me­ner, man skal luk­ke Eu­ro­pa-Parlamentet. For­sla­get er no­get af det mest ude­mo­kra­ti­ske og eli­ta­e­re, jeg la­en­ge har hørt. Skyl­des det, at han re­elt ikke bru­ger sin fol­ke­valg­te plads til at få ind­fly­del­se? MM fo­re­slår i ste­det et rent mi­ni­ster­va­el­de. Det vil i prak­sis be­ty­de in­gen de­mo­kra­tisk kon­trol og na­er­mest rent em­beds­mandsva­el­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.