DE HA­DER ALT VESTLIGT

BT - - DEBAT - O. An­der­sen Kom­men­tar på bt.dk/le­der

’Ha­det mod fri­sin­det’. Hvis det ba­re var det! De ha­der alt, hvad der er vestligt, alt med de­mo­kra­ti, vo­res kul­tur, vo­res re­li­gion, vo­res kvin­der, vo­res bør­ne­op­dra­gel­se, vo­res mad, vo­res grund­lov, vo­res po­li­ti, vo­res po­li­ti­ke­re, vo­res fa­mi­li­e­liv, vo­res sport­s­fa­ci­li­te­ter, vo­res sko­ler, vo­res svøm­me­hal­ler, vo­res ba­de­stran­de, vo­res på­kla­ed­ning og 1.000 an­dre ting. Det ene­ste, de ikke ha­der, er vo­res pen­ge og so­ci­al­hja­elp og alt, der er gra­tis. Og vi stupi­de, nai­ve dan­ske­re med ven­lig­bo­er­ne og den helt fortab­te Mor­ten Øster­gaard i spid­sen la­der sig pis­se på i en grad, som bur­de ska­be en re­vo­lu­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.