Nye ita­li­en­ske ho­tel­ler i gam­le hu­se

BT - - REJSER -

Der er tu­sind­vis af grun­de til at hol­de sin som­mer­fe­rie i Ita­li­en, men de uover­sku­e­li­ge ma­eng­der turi­ster er ikke en af dem. Selv­om Fi­ren­ze, Ve­ne­dig el­ler Amal­fiky­sten er dej­li­ge ste­der, så kan der va­e­re tra­engsel om som­me­ren. Der­for er det ita­li­en­ske kon­cept al­ber­go dif­fu­so va­e­re en glim­ren­de løs­ning. Be­gre­bet be­ty­der no­get i ret­ning af ”spredt ho­tel” og er en me­re ba­e­re­dyg­tig form for turis­me, der er be­gyndt at sprede sig i Ita­li­en. Kon­cep­tet er, at man i ste­det for at byg­ge nye ho­tel­ler ind­ret­ter ho­telva­e­rel­ser i de for­skel­li­ge gam­le byg­nin­ger, som står tom­me i man­ge lands­by­er. På den må­de bli­ver turi­ster­ne me­re in­te­gre­ret i det dag­li­ge liv. Som turist kan man der­for op­le­ve få en me­re au­ten­tisk lands­by­op­le­vel­se og for de af­fol­ke­de lands­by­er kan det gi­ve nyt liv. Foto: Li­gaDue –Wiki­me­dia Com­mons

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.